Abstrakta

Prodloužený termín pro příjem abstrakt do 7. 6. 2018
Oznámení o přijetí nebo nepřijetí abstraktu k prezentaci dostanou všichni autoři nejpozději do 26. 6. 2018.


Způsob zaslání

Abstrakta je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem


Pokyny k zaslání abstraktu
  • Všechna abstrakta musí být zaslána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Úvod, Cíl a metody, Výsledky, Závěr a případně podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky generované potvrzení na kontaktní e-mailovou adresu. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese abstrakty@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace
  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky či posteru vyrozuměni nejpozději do 26. 6. 2018 e-mailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat sdělení v sekci a čase, který bude určen programovým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, dostanou rovněž informaci o maximální délce svého vystoupení.
Důležitá data
7. června 2018

Oznámení o přijetí či nepřijetí abstrakt do 26. 6. 2018

26. června 2018

Včasná registrace do 26. 6.

31. května 2018

Uzavření příjmu abstrakt

Copyright © 2017 GUARANT International spol. s r.o. All rights reserved. Powered by APPTIDE.