Abstrakta

Příjem abstrakt byl ukončen.
Oznámení o přijetí nebo nepřijetí abstraktu k prezentaci dostanou všichni autoři nejpozději do 26. 6. 2018.


Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace
  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky či posteru vyrozuměni nejpozději do 26. 6. 2018 e-mailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat sdělení v sekci a čase, který bude určen programovým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, dostanou rovněž informaci o maximální délce svého vystoupení.
Důležitá data
15. srpna 2018

Pozdní registrace do 15. 8.

Copyright © 2017 GUARANT International spol. s r.o. All rights reserved. Powered by APPTIDE.