Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milé sestřičky, vážení přátelé pediatrie,

rád Vás zvu k účasti na Kongresu českých dětských lékařů a sester, který se uskuteční v Praze ve dnech 13.-15.9.2018. Kongres pořádá Česká pediatrická společnost ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost.

Třídenní kongres přinese nové poznatky z pediatrie a příbuzných oborů, rozšíří naše znalosti, vytvoří prostor pro setkání mezi praktickými lékaři pro děti a dorost a pediatry z nemocnic, oživí dosavadní přátelství a přinese nová.

Během kongresu se uskuteční čtyři plenární sekce s prestižními řečníky. Prof. Cyril Höschl promluví na téma „Osobnost a tvorba v hudbě“. O tom, proč vznikla epidemie dětské obezity a jak jí čelit, pohovoří dva renomovaní zahraniční hosté – prof. Martin Wabitsch z Ulmu a prof. Wieland Kiess z Lipska (překlad zajištěn) a prof. Ľudmila Podracká z Detskej kliniky z Bratislavy zaujme tématem z dětské nefrologie. V závěrečný den kongresu budou plenární přednášky patřit dětské hematologii a onkologii – prof. Jan Starý se zamyslí nad úžasným pokrokem v léčbě dětských leukemií během jednoho profesního života a prof. Dagmar Pospíšilová nad žhavým tématem – moderními metodami v diagnostice dětských anémií.

Kongres přinese i osobní vyznání nového laureáta „Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos pediatrii“ a formou přednášky představí letošního laureáta „Ceny pro mladého pediatra“. Očekává nás 11 symposií, která společně připraví praktičtí lékaři pro děti a dorost, lékaři dětských oddělení a pracovníci terciárních center, kteří nám přiblíží vzájemné propojení a nezastupitelnost komunitní, nemocniční a centrové péče o děti. Pět odborníků vystoupí při „setkáních s expertem“, zazní i sekce ústních sdělení a budou připraveny posterové sekce. Naši partneři z řad farmaceutických a technologických firem připraví firemní symposia.

Věřím, že Vás program Kongresu českých dětských lékařů a sester osloví. Za celý organizační výbor se těším na setkání s Vámi v Praze v září 2018!


prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
prezident kongresu,
jménem organizačního a programového výboru

img-1507874612292
Registrace
img-1507874612292
Příjem abstrakt
img-1507874612292
Odborný program
img-1507874612292
Ubytování
Místo konání
Kongresové centrum Praha (KCP)

5. května 65
140 21 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 171 111
Web: www.kcp.cz

Důležitá data
1. března 2018

Otevření registrace, spuštění příjmu abstrakt

15. Června 2018

Uzavření příjmu abstrakt

Copyright © 2017 GUARANT International spol. s r.o. All rights reserved. Powered by APPTIDE.